Αναδρομικη έκπτωση του 25% στις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ

Κάποιος που είχε ήδη καταβάλει τις εισφορές των μηνών Ιανουαρίου 2020 (πληρωτέες μέχρι 30 Μαρ) και Φεβρουαρίου 2020 (πληρωτέες μέχρι 10 Απρ) και δεν αφήρεσε την έκπτωση του 25% , μπορεί να το πράξει αναδρομικά στην καταβολή των εισφορών του μήνα Μαρτίου;

Οι καταβολές που έχουν γίνει με τους παλαιούς κωδικούς πληρωμής που είναι η πλειονότητα των περιπτώσεων, θα θεωρηθούν καταβολές που αφορούν σε εισφορές 2019, επομένως αν κάποιος θέλει να τύχει της εκπτώσεως 25%, θα πρέπει να κάνει νέα καταβολή μέχρι 10 Απριλίου (σ.σ. με τον νέο κωδικό πληρωμής). Το ποσό που έχει καταβληθεί θα πιστωθεί και θα του επιστραφεί μεταγενέστερα.
Σε περίπτωση που κάποιος έχει πληρώσει ήδη τις εισφορές του 2ου 2020 πριν την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων (σ.σ. με τον νέο κωδικό πληρωμής), αυτές θα τεκμαίρεται ότι έχει γίνει επιλογή καταβολής με μείωση 25%, επομένως η υπερβάλλουσα διαφορά θα πιστωθεί.