Αναστολή εργασίας λόγω εγκυμοσύνης

Όταν βγαίνεις σε αναστολή εργασίας λόγω εγκυμοσύνης…την κανονική άδεια πότε πρέπει να την πάρεις…πριν την αναστολή εργασίας η μετά?