Ατομική Επιχείρηση ΚΑΔ 46.46

Ατομική επιχείρηση χωρίς υπαλλήλους, δικαιούται να μπει σε κάποια μορφή - πρόγραμμα ενίσχυσης;

Για ατομικές επιχειρήσεις/ελεύθερους επαγγελματίες διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Vouchers επιστημόνων

Οι ακόλουθοι έξι βασικοί επιστημονικοί κλάδοι : μηχανικοί κάθε ειδικότητας, οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως, δικηγόροι (ασκούμενοι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, ιατροί κάθε ειδικότητας, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας από το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, που περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600 ευρώ, το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη 20 Απριλίου.

β) Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800 ευρώ για 45 ημέρες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες , αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεις (κάθε νομικής μορφής εκτός Α.Ε.) οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν έως και 5 άτομα (προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ). Σε περίπτωση εταιρίας, καταβάλλεται μοναδική αποζημίωση στον επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου.

Από την υποβολή στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, εξαιρούνται οι επιστήμονες οι οποίοι για το μήνα Απρίλιο δικαιούνται το voucher των 600 ευρώ.