Ελεύθερος επαγγελματίας λογιστής δικαιούται κάποιο είδoς αποζημίωσης/επιδόματος;

Οι ακόλουθοι έξι βασικοί επιστημονικοί κλάδοι : μηχανικοί κάθε ειδικότητας, οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως, δικηγόροι (ασκούμενοι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι) ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, ιατροί κάθε ειδικότητας, εκπαιδευτικοί και ερευνητές), όπως ορίζονται βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας από το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, που περιλαμβάνει παρακολούθηση προγράμματος 100 διδακτικών ωρών και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από ειδικά διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600 ευρώ , το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

Η προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη 20 Απριλίου.