Επιχείρηση - πως θα διορθώσω υποβληθείσα δήλωση αναστολής εργασίας

Προς το παρόν δεν παρέχεται από την πλατφόρμα η δυνατότητα διόρθωσης/τροποποίησης των δηλώσεων αναστολής εργασίας. Η συγκεκριμένη ενέργεια προβλέπεται όμως στο χρονοδιάγραμμα που έχει δημοσιεύσει ο υπ. Εργασίας Ιωάννης Βρούτσης και αφορά:

  1. Την υποβολή εντύπων επιχειρήσεων & εργαζομένων με βάση το ΑΦΜ

  2. Το χρονικό διάστημα διορθώσεων

  3. Τους χρόνους καταβολής των 800€ (τρεις φάσεις)