Εργαζόμενη με άδεια λοχείας κατά τη διάρκεια αναστολής συμβάσεων εργασίας δικαιούται ειδικό επίδομα;

Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μία επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της με απόφαση του κράτους ή ανήκει στις πληττόμενες βάσει ΚΑΔ και εργαζόμενη σε αυτή βρίσκεται ήδη σε άδεια κυοφορίας-λοχίας , τότε ο εργοδότης δεν μπορεί να θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας και η εργαζόμενη δεν έχει δικαίωμα να λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού.

1 Like