Ερωτηματολόγιο έρευνας

Καλησπέρα σας! Αν έχετε την καλοσύνη να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο έρευνας στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Η συμβολή σας είναι πολύτιμη! Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.