Μετάβαση σε νησί για εγκατάσταση

Γεια σας,
είμαι ιδιοκτήτης εταιρειας με εμποριο και εγκαταστάσεις σε κλειδαριές για ξενοδοχεία με έδρα το Αιγάλεω. Για την άλλη εβδομάδα έχουμε προγραμματίσει εγκατάσταση σε ξενοδοχείο τις Κω. Υπάρχουν συμβόλαια και ρήτρα εγκατάστασης και θα ήθελα να γνωρίζω ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσω για να μπορέσω να ταξιδέψω με το ανάλογο προσωπικό.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009/2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Δ1α/Γ.Π.οικ. 23450/2020 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.24407/2020 επιβάλλεται ο προσωρινός περιορισμός εν όλω των πάσης φύσεως αεροπορικών συνδέσεων , καθώς και της κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών διά θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, λάντζων και θαλασσίων ταξί από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας έως τις 27 Απριλίου 2020.

Η περίπτωση που αναφέρετε δεν εντάσσεται στις εξαιρέσεις του παραπάνω περιορισμού , οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο μετακινήσεις μονίμων κατοίκων των νησιών, προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και λοιπές μετακινήσεις εκτάκτου ανάγκης.