Σχετικά με την κατηγορία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

(Replace this first paragraph with a brief description of your new category. This guidance will appear in the category selection area, so try to keep it below 200 characters.)

Χρησιμοποιήστε τις επόμενες παραγράφους για μια μεγαλύτερη περιγραφή ή για να ορίσεις οδηγίες και κανόνες για τις κατηγορίες:

  • Γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η κατηγορία; Ποιος είναι ο σκοπός της;

  • Αυτή η κατηγορία είναι διαφορετική από αυτές που έχουμε ήδη;

  • Τι πρέπει να περιέχουν τα θέματα αυτής της κατηγορίας γενικότερα;

  • Χρειαζόμαστε αυτή την κατηγορία; Μπορούμε να την ενώσουμε με άλλη κατηγορία ή υποκατηγορία;