Στοιχεια εκμισθωτη - δηλωση αποθεματων

α)Στην Δήλωση Αναστολής , στο πεδίο στοιχεία εκμισθωτή αναφέρουμε την δ/νση του ακινήτου ή την δ/νση του ιδιοκτήτη , αν έχουμε αναφέρει την δ/νση του ιδιοκτήτη είναι λάθος;

β)Σχετικά με τη Δήλωση αποθεμάτων κρέατος και αυγών. Φούρνος που αγοράζει αυγά για πώληση σε πελάτες και για να τα χρησιμοποιήσει σε προϊόντα που παράγει (τσουρέκια κλπ.), θα πρέπει να απογράψει τα αυγά προς πώληση και τα αυγά που θα χρησιμοποιήσει στην παραγωγή;

Β) Με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 4682/03.04.2020 οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στοιχεία αποθεμάτων σε κρέας αιγοπροβάτων και αυγά. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία δήλωσης των αποθεμάτων δεν έτυχε του απαιτούμενου χρόνου ενημέρωσης των υπόχρεων και προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων, από την δημοσίευση της παρούσας, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν υποβάλλει την αρχική δήλωση αποθεμάτων των ως άνω προϊόντων, μπορούν να το πράξουν εντός δύο ημερών. Τέλος, υπόχρεοι στην δήλωση αποθεμάτων είναι ακόμη και όσοι διαθέτουν μηδενικά αποθέματα.

Συνεπώς, θα πρέπει να απογράφονται και τα αυγά προς πώληση και τα αυγά προς διανομή με αλλαγή την κατηγορία της επιχείρησης.