Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (ευγενική υπενθύμιση)

Καλησπέρα,

Χρειάζομαι τη συμβολή σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στα πλαίσια της διατριβής με θεματική την απορρόφηση των πτυχιούχων των οικονομικών κατεύθυνσης σχολών από την αγορά εργασίας,

Θα σας είμαι υπόχρεος αν το συμπληρώσετε,

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScii-Eoy7CJbm1TDVearxilHCytArf8aS9Wf6VhgQizBv2EzA/viewform