Σύμβουλος το Επιχειρηματία: Δράσεις ΕΒΕΑ για τον Κορονοϊό


Το ΕΒΕΑ στέκεται πάντα δίπλα και υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τις Επιχειρήσεις - μέλη του και τους εργαζόμενους σε αυτές καινοτομικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Η πρωτόγνωρη κρίση του κορονοϊού (COVID-19) που βιώνουμε σε παγκόσμια κλίμακα αναμένεται να οδηγήσει σε ύφεση την ΕΕ και την πατρίδα μας, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι να δεχθούν ισχυρά πλήγματα. Για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη σχετική νομοθεσία, που περιλαμβάνουν πολλές φορές ασάφειες και η εφαρμογή τους δημιουργεί ερωτηματικά και σύγχυση.

Για την ουσιαστική υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου το ΕΒΕΑ πήρε την πρωτοβουλία και δημιούργησε μια σύγχρονη και έγκυρη

"Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης & Συμβουλευτικής των Επιχειρήσεων για θέματα που σχετίζονται με τον κορονοϊό"

Πρόκειται για τον OnLine Σύμβουλο του Επιχειρηματία που εξειδικεύεται σε θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση του κορονοϊού. Στο αμέσως επόμενο διάστημα σχεδιάζεται η επέκταση της υπηρεσίας σε όλα τα θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα με στόχο να γίνει η υπηρεσία πραγματικά ο καθημερινός 24*7 Σύμβουλος του Επιχειρηματία.

Η πολυδιάστατη αυτή υπηρεσία παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ στις Επιχειρήσεις - μέλη του ΕΒΕΑ και περιλαμβάνει:

  • Ενημέρωση των επιχειρήσεων για τη νομοθεσία, εγκυκλίους, ερμηνευτικές διατάξεις, αρθρογραφία, κλπ για θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού
  • Συμβουλευτική υπηρεσία που απαντά σε ερωτήματα των επιχειρήσεων για θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορονοϊού

Την ευθύνη υλοποίησης και παραγωγικής υποστήριξης της υπηρεσίας ανέλαβε η εξειδικευμένη εταιρεία Knowledge Broadband Services AE, ενώ την ευθύνη του περιεχομένου και της συμβουλευτικής η ΣΟΛ Αναπτυξιακή ΑΕ.

Οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και το έγκυρο και εξειδικευμένο Επιχειρηματικό Περιεχόμενο είναι προσβάσιμο από σταθερές ή κινητές συσκευές (tablets, smartphones) μέσα από τη Δικτυακή Πύλη https://symvoulos.chamber.cloud ή το portal του ΕΒΕΑ www.acci.gr και ενημερώνεται σε συνεχή βάση.

Σύντομη περιγραφή
Το περιεχόμενο Ενημέρωσης: η υπηρεσία περιλαμβάνει έγκυρο περιεχόμενο που επιμελούνται - δημιουργούν έμπειρα στελέχη - σύμβουλοι. Ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Νομοθεσία (Νόμοι, ΠΝΠ), ΠΟΛ, εγκυκλίους, αποφάσεις για θέματα που αφορούν την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους
  • σχετική αρθρογραφία
  • σχολιασμό όπου κρίνεται απαραίτητο

Το περιεχόμενο “σηματοδοτείται (tagging)” με κατάλληλο τρόπο και κατηγοριοποιείται σε θεματικές ενότητες, ώστε να είναι εύκολη η αναζήτησή του από τους απλούς χρήστες.

Το FORUM και η Βάση Γνώσης:
η υπηρεσία διαθέτει σύστημα δημόσιας διαβούλευσης (Forum) μέσω του οποίου οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα:

  • να θέτουν ερωτήματα προς την κοινότητα του Forum
  • να δίνουν ή να δέχονται απαντήσεις από την κοινότητα του Forum
  • οι διαχειριστές του Forum (moderators), έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν / απορρίπτουν τυχόν κακόβουλες ερωτήσεις / απαντήσεις - σχόλια, καθώς επίσης και να επιλέγουν με κριτήρια τα μέλη που θα έχουν δικαίωμα απαντήσεων.
  • οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται και δημοσιεύουν ανώνυμα επιλεγμένες ερωτήσεις / απαντήσεις, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια Βάση Γνώσης της υπηρεσίας, με σκοπό την διάχυση της γνώσης σε όλους με εύκολο και δομημένο τρόπο.

Η Συμβουλευτική Υπηρεσία:
πρόκειται για πρωτοποριακή υπηρεσία που υποστηρίζεται από εξειδικευμένους συμβούλους της ΣΟΛ Αναπτυξιακή ΑΕ, μέσω της οποίας:
τα εγγεγραμμένα μέλη - επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν εξατομικευμένες ερωτήσεις και να δέχονται σε προσωπικό επίπεδο τις αντίστοιχες απαντήσεις
οι απαντήσεις αποστέλλονται αυτόματα στο προσωπικό mail του ερωτώντος, ενώ είναι επίσης προσβάσιμες και μέσω του λογαριασμού του
η πρόσβαση στην Συμβουλευτική υπηρεσία είναι ανοικτή μόνο στις επιχειρήσεις - μέλη του ΕΒΕΑ και παρέχεται σε αυτές ΔΩΡΕΑΝ ως ανταποδοτική υπηρεσία του ΕΒΕΑ.
η ταυτοποίηση των επιχειρήσεων γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασής τους στο ΓΕΜΗ