ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΒΕΑ: μέτρα για την πρόληψη στην υγεία και την προστασία των Μελών του ΕΒΕΑ

Αγαπητά Μέλη,

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη στην υγεία και την προστασία των Μελών του (Τηλ.: 210.3382302-244).

Συνεπώς, μπορείτε να εξυπηρετήστε αποκλειστικά ηλεκτρονικά αποστέλλοντας email στις παρακάτω διευθύνσεις με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο αίτημά σας , ανάλογα τον τομέα που απευθύνεστε.

ΓΕΜΗ

Α.Ε. / email: ae-support@acci.gr - Αιτήσεις

ΟΕ-ΕΕ & Λοιπές / email: gemioe@acci.gr - Αιτήσεις

Ε.Π.Ε. / email: gemiepe@acci.gr - Αιτήσεις

Ι.Κ.Ε. / email: gemiike@acci.gr - Αιτήσεις

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ / email: gemibranch@acci.gr

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / email: atomikes@acci.gr - Αιτήσεις

Πιστοποιητικά - Αντίγραφα ΓΕΜΗ /email: gemicert@acci.gr

Για παραλαβή αντιγράφου ΓΣ Ανωνύμων Εταιρειών ΜΟΝΟ με ραντεβού που θα σας κλείσει το αρμόδιο προσωπικό του ΕΒΕΑ κατόπιν αιτήματος σας με email.

ΜΗΤΡΩΟ

(Όμοια Υπογραφής, Ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά, Ιστορικά Πιστοποιητικά, Πιστοποιητικά Νόμιμης Χρήσης, Βεβαιώσεις Ελέγχου Επωνυμίας) /email: registry@acci.gr - Αιτήσεις
Για όμοιο υπογραφής , παραλαβή ιστορικού πιστοποιητικού και παραλαβή ξενόγλωσσου πιστοποιητικού ΜΟΝΟ με ραντεβού που θα σας κλείσει το αρμόδιο προσωπικό του ΕΒΕΑ κατόπιν αιτήματος σας με email.

(Πιστοποιητικά Εγγραφής, Πληρωμές Συνδρομών) | Μέσω του e-ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (https://echamber.acci.gr)

ΥΜΣ (Συστάσεις)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ / email: ebea-yms@acci.gr - Σελίδα ΥΜΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ / email: eme@acci.gr (Για παραλαβή ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εξαγωγέα, ΜΟΝΟ με ραντεβού που θα σας κλείσει το αρμόδιο προσωπικό του ΕΒΕΑ κατόπιν αιτήματος σας με email).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ – CARNE ATA

Πιστοποιητικά καταγωγής - CARNE ATA / email: kavalikas@acci.gr (ΜΟΝΟ με ραντεβού κατόπιν αιτήματός σας με email) - Ημέρες θεωρήσεων είναι Δευτέρα - Παρασκευή 08.00-12.00

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ψηφιακές υπογραφές | cosign@acci.gr (ΜΟΝΟ με ραντεβού κατόπιν αιτήματός σας με email)

Το ΕΒΕΑ θα λειτουργεί με προσωπικό ασφαλείας Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8:00 μέχρι τις 12:00

Βρείτε παρακάτω μια συνοπτική λίστα με τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του ΕΒΕΑ προς τις επιχειρήσεις – μέλη του. Σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε κάθε μία από αυτές και να ξεκινήσετε να τις χρησιμοποιείτε για να εξασφαλίσετε ακόμη πιο άμεση ενημέρωση και εξυπηρέτηση.