Αριθμ. ΓΔΟΥ 207 - Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων εσόδων

Ακολουθεί Πίνακας ΚΑΔ.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
ΓΔΟΥ 207.pdf (140,7 KB)