Ενημέρωση σχετικά με τον Κορονοϊό


Νομοθεσία Επικαιρότητα Δελτία τύπου & Videos Ασφαλιστικά και Εργατικά Θέματα Βοηθητικά αρχεία και έντυπα Φορολογικά Θέματα
Θέμα Απαντήσεις Ενημέρωση
Σχετικά με την ενότητα: Κοροναϊός 1 Μάρτιος 19, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Δεκέμβριος 17, 2020
Αριθμ. Α.1274 - Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020 1 Δεκέμβριος 16, 2020
Αριθμ. Α.1269 - Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών, του τρόπου αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, των εξαιρούμενων ΚΑΔ 1 Δεκέμβριος 13, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 1 Δεκέμβριος 11, 2020
Αριθμ. 131207 - 5η Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 37674/10.4.2020 (Β’ 1291) απόφασης Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 1 Δεκέμβριος 10, 2020
Αριθμ. ΓΔΟΥ 392 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 1 Δεκέμβριος 10, 2020
Ε.2194/2020 Παροχή Οδηγιών για τη δυνατότητα ιδίας χρήσης των αντισηπτικών στους χώρους εργασίας των βιομηχανιών παραγωγής τους 1 Δεκέμβριος 8, 2020
Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 51/2020 Α. Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4756/2020 που αφορούν κοινωνικοασφαλιστικές και άλλες ρυθμίσεις. Β. Κοινοποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. οικ. 49250/2712 (ΦΕΚ 5298/τ. Β'/02-12- 2020) Κ.Υ.Α 1 Δεκέμβριος 7, 2020
1029/8/18-κ' - Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις 1 Δεκέμβριος 4, 2020
Αριθμ. Α. 1264 - Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης λύσης της μίσθωσης του άρθρου 9 1 Δεκέμβριος 3, 2020
49732/9643/2020 - Έγκριση πίστωσης της πληρωμής αποζημίωσης ειδικού σκοπού – Δικαιούχοι μισθωτοί Ιδιωτικού τομέα 1 Δεκέμβριος 3, 2020
Αριθμ. οικ.49250/2712 - Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19 1 Δεκέμβριος 1, 2020
49093/Δ1.14746 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία 43378/Δ1. 12994/ 22-10-2020 απόφασης«Παράταση της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) 1 Νοέμβριος 30, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 1 Νοέμβριος 27, 2020
ΓΔΟΥ 296 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13.11.2020 απόφασης Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 1 Νοέμβριος 26, 2020
ΔΔΑΔ Α 1134388 ΕΞ 2020 - Καθορισμός του ωραρίου εργασίας, των βαρδιών και των ωρών εισόδου του κοινού σε Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) 1 Νοέμβριος 18, 2020
ΓΔΟΥ 282 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ281/ 13-11-2020 απόφασης Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 1 Νοέμβριος 16, 2020
155689/ΓΔ4 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/ 12-09-2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21» 1 Νοέμβριος 13, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 72989 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/ 6.11.2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Νοέμβριος 13, 2020
Αριθμ. ΓΔΟΥ 281 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 1 Νοέμβριος 13, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 72309 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 11.11.2020 έως και 17.11.2020 1 Νοέμβριος 10, 2020
Αριθμ. Α.1248 - Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 ΠΝΠ - Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του 1 Νοέμβριος 10, 2020
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 1 Νοέμβριος 6, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 71606 - Tροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354/7.11.2020 - Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων 1 Νοέμβριος 8, 2020
2241.7/73380/2020 - Παράταση της περιόδου εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104), 1 Νοέμβριος 8, 2020
Αριθμ. Α.1243 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Β΄ 3579) 1 Νοέμβριος 8, 2020
Δ1α-ΓΠ.οικ. 71354 - Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας και του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα 1 Νοέμβριος 7, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 71348 - Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Νοέμβριος 6, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 71350 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας 1 Νοέμβριος 6, 2020