Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΘΕΜA: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο δεύτερο
Περιορισμός κυκλοφορίας

Άρθρο τρίτο
Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας

Άρθρο τέταρτο
Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας

Άρθρο πέμπτο
Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Άρθρο έκτο
Ειδικοί κανόνες και αναστολή λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων
και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-Γ.Π.οικ. 82293.pdf (153,1 KB)