Ενημέρωση σχετικά με τον Κορονοϊό   Νομοθεσία


Θέμα Απαντήσεις Ενημέρωση
Δ1α/ΓΠ.οικ.47419 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/ 11.7.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού» έως και την 31.8.2020 1 Ιούλιος 24, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Ιούλιος 25, 2020
Δ1α-Γ.Π.οικ. 47417 - Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Ιούλιος 23, 2020
Αριθμ. Α. 1170 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Α.1164/09.07.2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020» 1 Ιούλιος 21, 2020
Αριθμ. Α1171 - Εμπρόθεσμη υποβολή της «Δήλωσης Covid» του άρθρου 11 της ΠΟΛ. 1162/2018 (Β’ 3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε 1 Ιούλιος 21, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 1 Ιούλιος 16, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45681 - Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 2.8.2020 (Β΄ 985) 1 Ιούλιος 16, 2020
2252.1.1/45330/2020 - Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρθ. 62ου της από 30.3.2020 ΠΝΠ για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο 21.07.2020-7.08.2020 1 Ιούλιος 15, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45237 - Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, για το χρονικό διάστημα από 15.7.2020 έως και 31.7.2020 1 Ιούλιος 14, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45233 - Μέτρα προστασίας στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχονται από το εξωτερικό, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1 Ιούλιος 14, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45236 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38424/ 18.6.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη παραλίες από τις 18.6.2020 έως και τις 2.7.2020» 1 Ιούλιος 14, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45231 - Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Ιούλιος 14, 2020
Δ1α-ΓΠ.οικ. 44823 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/ 28.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή» 1 Ιούλιος 13, 2020
Δ1α-ΓΠ.οικ. 44823 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33466/ 31-5-2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, από 1-6-2020 έως και 15-7-2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων κ.α 1 Ιούλιος 13, 2020
Αριθμ. 73056 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020ς «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020» 1 Ιούλιος 9, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 44459 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 1 Ιούλιος 12, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 44457 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 31.7.2020 1 Ιούλιος 12, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020 1 Ιούλιος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 44071 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή» 1 Ιούλιος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Ιούλιος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 44072 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/ 30.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020» 1 Ιούλιος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ.44063 - Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας από 10.7.2020 έως και 30.09.2020 1 Ιούλιος 9, 2020
Αριθμ. οικ. 27039/617 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 23102/477/ 12.06.2020 «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων - Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά» 1 Ιούλιος 8, 2020
Δ1α-ΓΠ.οικ. 42070 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/ 30.6.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020 1 Ιούλιος 2, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 43195 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.34060/2.6.2020 Επιβολή προσωρινών μέτρων στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για την προστασία της δημόσιας υγείας , έως και τις 21.8.2020 1 Ιούλιος 7, 2020
Αριθμ. 10340 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.6.2020 «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β΄ 2270)» 1 Ιούλιος 6, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 42887 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Ιούλιος 6, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 42073 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/ 30.6.2020 και επιβολή απαγόρευσης εισόδου στη χώρα υπηκόων της Δημοκρατίας της Σερβίας, για το χρονικό διάστημα από 6.7.2020 έως και 15.7.2020 1 Ιούλιος 4, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 42069 - Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης από 21.03.2020 έως και 21.04.2020» 1 Ιούλιος 2, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 42065 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41013/ 30.6.2020 «Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν από 1.7.2020 έως και 15.7.2020 1 Ιούλιος 2, 2020