Αριθμ. οικ.49250/2712 - Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19

ΘΕΜΑ: Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμίσεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβολής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Επέκταση καταβολής δόσεων ρύθμισης εργοδοτών

Άρθρο 2
Δικαίωμα υπαγωγής

Άρθρο 3
Απώλεια ευεργετημάτων

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
οικ.49250-2712.pdf (139,8 KB)