ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 - Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εδώ.
ΔΙΔΑΔ-Φ.69-133-οικ.20764.pdf (1,0 MB)