Ενημέρωση σχετικά με τον Κορονοϊό   Νομοθεσία


Θέμα Απαντήσεις Ενημέρωση
Δ1α/ΓΠ.οικ. 61933 - Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σκαραμαγκά στη θέση «Προβλήτα 4» του Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών 1 Οκτώβριος 1, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 61918 - Παράταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/ 20.9.2020 Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας 1 Οκτώβριος 1, 2020
ΓΔΟΥ 225 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/ 16.06.2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1 Σεπτέμβριος 27, 2020
ΓΔΟΥ 219 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 1 Σεπτέμβριος 21, 2020
ΓΔΟΥ218 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 1 Σεπτέμβριος 21, 2020
ΓΔΟΥ 223 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/ 15.09.2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1 Σεπτέμβριος 21, 2020
Δ1α-ΓΠ.οικ. 56332 - Παράταση ισχύος της υπο στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.52835/27.8.2020 Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56363 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56393 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/ 3.9.2020 Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 56318 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.50896/13.8.2020 Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16.9.2020 έως και 31.10.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Σεπτέμβριος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55160 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου κ.α 1 Σεπτέμβριος 10, 2020
Αριθμ. 94965 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481) κ.α 1 Σεπτέμβριος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339 - Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κ.α 1 Σεπτέμβριος 7, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 54841 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52963/27.8.2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας 1 Σεπτέμβριος 6, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 54984 - Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Μαλακάσας στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ» του Δήμου Ωρωπού 1 Σεπτέμβριος 6, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 54986 - Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σχιστού Αττικής-πρώην στρατόπεδο «Στεφανάκη» του Δήμου Περάματος 1 Σεπτέμβριος 6, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 54988 - Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Ελαιώνα του Δήμου Αθηναίων 1 Σεπτέμβριος 6, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 54600 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 4.9.2020 έως και 13.9.2020 1 Σεπτέμβριος 3, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 54308 - Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 1 Σεπτέμβριος 2, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 54338 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 12.9.2020 1 Σεπτέμβριος 2, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 54005 - Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου για το χρονικό διάστημα από 2.9.2020 έως και 15.9.2020 1 Σεπτέμβριος 1, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 54028 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 52824/27.8.2020 Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του Ισραήλ 1 Σεπτέμβριος 1, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 52971 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 51354/ 14.8.2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Ορεστιάδας» 1 Αύγουστος 31, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 53452 - Μέτρα προστασίας για το σχολικό και εκπαιδευτικό έτος 2020-2021. Τρόπος ασφαλούς λειτουργίας φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας 1 Αύγουστος 30, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού 1 Αύγουστος 28, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ.52831 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων 1 Αύγουστος 27, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 52969 - Παράταση ισχύος της υπ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/ 21.3.2020 «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης» 1 Αύγουστος 27, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020 1 Αύγουστος 27, 2020