ΓΔΟΥ 245 - Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Αύγουστο 2020

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Αύγουστο 2020

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Αποζημίωση ειδικού σκοπού

Άρθρο 2
Δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Άρθρο 3
Προϋποθέσεις δικαιώματος αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης

Άρθρο 5
Ειδικότερα θέματα χρηματοδότησης

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις ληπτών της ενίσχυσης

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
ΓΔΟΥ 245.pdf (157,2 KB)