Δ1α/Γ.Π.οικ. 56363 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β’ 985), έως και τις 30.9.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Αποφασίζουν:

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β’ 985), η οποία παρατάθηκε με τις κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών, υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β’ 1472), έως τις 10.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β’ 1771), έως τις 21.5.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020 (Β’ 1972), έως τις 7.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β’ 2191) έως τις 21.6.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β’ 2453), έως τις 5.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020 (Β΄ 2730), έως τις 19.7.2020, Δ1α/Γ.Π.οικ.45681/17.7.2020 (Β΄ 2947), έως τις 2.8.2020, Δ1α Γ.Π.οικ.8940/31.7.2020 (Β’ 3168), έως τις 31.8.2020 και Δ1α/Γ.Π.οικ.52969/27.8.2020 (Β’ 3574), έως τις 15.9.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 30.9.2020

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-Γ.Π.οικ. 56363.pdf (108,0 KB)