Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας

ΘΕΜΑ: Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 15.9.2020 έως και 30.9.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2
Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 3
Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων

Άρθρο 4
Υποχρέωση χρήσης μάσκας

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-Γ.Π.οικ. 56418.pdf (131,9 KB)