Δ1α/Γ.Π.οικ. 66489 - Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19

ΘΕΜΑ: Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο Πρώτο
Προσωρινός περιορισμός των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας

Άρθρο Δεύτερο
Επιβολή προληπτικών ελέγχων στα σημεία εισόδου στη Χώρα μέσω αεροπορικών συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες

Άρθρο Τρίτο
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με συγκεκριμένες χώρες

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-Γ.Π.οικ. 66489.pdf (129,3 KB)