Δ1α/Γ.Π.οικ. 56393 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/ 3.9.2020 Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/3.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 16.9.2020» (Β’ 3703), έως και τις 30.9.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Αποφασίζουν:

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/3.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών χωρών Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 16.9.2020» (Β’ 3703), παρατείνεται από την λήξη της έως και τις 30.9.2020.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-Γ.Π.οικ. 56393.pdf (108,7 KB)