Δ1α/ΓΠ.οικ. 64113 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση «Κλωστήριο Σακίρογλου»

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση «Κλωστήριο Σακίρογλου» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 25.9.2020 έως και 9.10.2020» (Β΄ 4136), έως και τις 16.10.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Αποφασίζουν:

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση «Κλωστήριο Σακίρογλου» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το χρονικό διάστημα από 25.9.2020 έως και 9.10.2020» (Β΄ 4136), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 16.10.2020

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-ΓΠ.οικ. 64113.pdf (109,4 KB)