Ενημέρωση σχετικά με τον Κορονοϊό


Θέμα Απαντήσεις Ενημέρωση
Δ1α/ΓΠ.οικ. 71350 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.57833/20.9.2020 Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας 1 Νοέμβριος 6, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 1 Νοέμβριος 5, 2020
116452 - «Διευκρινίσεις για τα έκτακτα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά περιγράφονται στις υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863 και 69919 02.11.2020» 1 Νοέμβριος 3, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 - Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Νοέμβριος 1, 2020
Α.1241 - Παράταση της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (Α’ 75) ως προς την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 1 Οκτώβριος 29, 2020
ΓΔΟΥ 246 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ233/10.10.2020 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 1 Οκτώβριος 26, 2020
ΓΔΟΥ 245 - Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Αύγουστο 2020 1 Οκτώβριος 26, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 66484 - Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, από τις 13.10.2020 έως και τις 25.10.2020 1 Οκτώβριος 11, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 64679 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή 1 Οκτώβριος 11, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 66489 - Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 1 Οκτώβριος 11, 2020
ΓΔΟΥ 233 - Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020 1 Οκτώβριος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 64113 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.59632/25.9.2020 Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Θήβας στη θέση «Κλωστήριο Σακίρογλου» 1 Οκτώβριος 8, 2020
Αριθμ. Α. 1225 - Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την προαιρετική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τουλάχιστον του 30% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Οκτώβριο 2020 1 Οκτώβριος 8, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 63044 - Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Πολυκάστρου στη θέση «Νέα Καβάλα» του Δήμου Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς 1 Οκτώβριος 5, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 62436 - Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Κατσικά του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου 1 Οκτώβριος 4, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 62421 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων 1 Οκτώβριος 4, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 61933 - Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών Σκαραμαγκά στη θέση «Προβλήτα 4» του Δήμου Χαϊδαρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών 1 Οκτώβριος 1, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 61918 - Παράταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.57833/ 20.9.2020 Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας 1 Οκτώβριος 1, 2020
ΓΔΟΥ 225 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 134/ 16.06.2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1 Σεπτέμβριος 27, 2020
ΓΔΟΥ218 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ94/2.5.2020 απόφασης Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 1 Σεπτέμβριος 21, 2020
ΓΔΟΥ 223 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 217/ 15.09.2020 Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 1 Σεπτέμβριος 21, 2020
ΓΔΟΥ 219 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/ 03.07.2020 Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά 1 Σεπτέμβριος 21, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56393 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.54308/ 3.9.2020 Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στη δομή φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 56318 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ. οικ.50896/13.8.2020 Επιβολή του μέτρου του κατ’ οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου της Κακαβιάς και της Κρυσταλλοπηγής 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Δ1α-ΓΠ.οικ. 56332 - Παράταση ισχύος της υπο στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.52835/27.8.2020 Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56363 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Αριθμ. 94965 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481) κ.α 1 Σεπτέμβριος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55160 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 16.9.2020 έως και 31.10.2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου κ.α 1 Σεπτέμβριος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 55169 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας από 16.9.2020 έως και 31.10.2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Σεπτέμβριος 10, 2020