ΔΔΕΚΑ Α 1064400 ΕΞ 2020 - «Ενσωμάτωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου σύμφωνα με την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά»

ΘΕΜΑ: «Ενσωμάτωση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου σύμφωνα με την τροποποίηση του παρατήματος Φ.Π.Α. για συγκεκριμένα αγαθά»

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, σας ενημερώνουμε ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τα αγαθά που περιλαμβάνονται στις δασμολογικές κλάσεις 2201 και 2202, ενσωματώθηκε στο υποσύστημα TARIC - Διαχείριση Δασμολογίου ως εξής:

  • πραγματοποιήθηκε σύνδεση της δασμολογικής κλάσης 2201 με τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13%

  • πραγματοποιήθηκε σύνδεση της δασμολογικής κλάσης 2202 με τον νέο εθνικό πρόσθετο
    κωδικό 1142 με περιγραφή «Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία» με 13% ΦΠΑ. Για τους υπόλοιπους κωδικούς εμπορευμάτων της
    κλάσης, που δεν εμπίπτουν στην περιγραφή του νέου εθνικού πρόσθετου, εξακολουθεί να
    ισχύει ο συντελεστής ΦΠΑ 24% και θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο εθνικός πρόσθετος 1990.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε 13% των παραπάνω αγαθών ισχύει από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2020.

Δείτε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο.
ΔΔΕΚΑ Α 1064400 ΕΞ2020.pdf (340,1 KB)