Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τις νέες εργασιακές και φορολογικές ρυθμίσεις - τι προβλέπει αναλυτικά

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νωρίς το πρωί του Σαββάτου (2:17πμ) η Πράξη νομοθετικού περιεχομένου με τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.

Οι σημαντικότερες διατάξεις είναι :

Άρθρο πρώτο

Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας

  1. Στο Κεφαλαίο Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α’ 248) προστίθεται παρ. 50 ως εξής:

«50. Μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική (για την προστασία από ιούς και την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών - νοσοκομειακή και ιδιωτική χρήση) (ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ 4015, ΕΧ 4818 ΕΧ, ΕΧ 6307).

Σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή (ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402).

Αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα (ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824).

Αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη (ΔΚ ΕΧ 2207), η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών.

Καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95%, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (Α’ 281) (ΔΚ ΕΧ 2207).

Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%)».

  1. Η παρ. 1 ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σημείωση. Η διάταξη του άρθρου 1 ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ (ήτοι από τις 20.03.2020)

Μπορείτε να δείτε τη συνέχεια του άρθρου στα επισυναπτόμενα.

Πηγή: www.taxheaven.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

DIMOSIEFTHIKEIPNPMETISNEESERGASIAKESKAIFOROLOGIKESRYTHMISEIS-TIPROVLEPEIANALYTIKA_F-808639619.pdf (106,7 KB)