Αριθμ. 10340 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.6.2020 «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β΄ 2270)»

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.6.2020 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19 (Β΄ 2270)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αποφασίζουν:

1)Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8825/12.6.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του COVID-19» (Β΄ 2270), ως εξής:

Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 35 ευρώ όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης.»

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Αριθμ. 10340.pdf (116,5 KB)