Αριθμ. 12998/232 Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ

Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεωνεργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e- ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Άρθρο 1
Αναστολή συμβάσεων εργασίας

Άρθρο 2
Ακυρότητα καταγγελίας σύμβασης

Άρθρο 3
Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού και λοιπά μέτρα

Άρθρο 4
Διαδικασία λήψης αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Διαβάστε την απόφαση παρακάτω:12998-232-2020.pdf (164,7 KB)