Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας

ΘΕΜΑ: Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - Κυρώσεις

Άρθρο 3
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό

Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα

Άρθρο 6
Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης

Άρθρο 7
Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών

Άρθρο 8
Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού

Άρθρο 9
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Άρθρο 10
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων

Άρθρο 11
Επιβολή προστίμων

Άρθρο 12
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

Άρθρο 13
Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Άρθρο 14
Ισχύς

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Αριθμ. Δ1α-ΓΠ.οικ. 29114.pdf (289,8 KB)