Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας

ΘΕΜΑ: Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 2
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων - Κυρώσεις

Άρθρο 3
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό

Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα

Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις

Άρθρο 7
Ειδικά μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών

Άρθρο 8
Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις

Άρθρο 9
Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού

Άρθρο 10
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων - κυρώσεις στον τομέα του πολιτισμού

Άρθρο 11
Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των προβών ζωντανών θεαμάτων,
ακροαμάτων, καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους

Άρθρο 12
Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού

Άρθρο 13
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

Άρθρο 14
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων

Άρθρο 15
Επιβολή προστίμων

Άρθρο 16
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

Άρθρο 17
Αρχή ενημέρωσης του κοινού

Άρθρο 18
Ισχύς

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-ΓΠ.οικ. 30612.pdf (325,9 KB)