Δ1α/Γ.Π.οικ. 45681 - Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/ 21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 2.8.2020 (Β΄ 985)

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου έως και τις 2.8.2020 (Β΄ 985).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Αποφασίζουν:

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20030/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Μετανάστευσης και Ασύλου «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 21.4.2020» (Β΄ 985), όπως παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25768/16.4.2020 (Β΄ 1472) όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 10.5.2020, με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29105/9.5.2020 (Β΄ 1771) όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 21.5.2020, με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.31689/21.5.2020 όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 7.6.2020 (Β΄ 1972), με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35115/5.6.2020 (Β΄ 2191) όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 21.6.2020, με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.38739/19.6.2020 (Β΄ 2453) όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 5.7.2020 και τροποποιήθηκε και παρατάθηκε με την υπ΄ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.42069/3.7.2020 (Β΄ 2730) όμοια απόφαση των ιδίων Υπουργών έως τις 19.7.2020, παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 2.8.2020.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-Γ.Π.οικ. 45681.pdf (107,0 KB)