Δ1α/ΓΠ.οικ.44063 - Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας από 10.7.2020 έως και 30.09.2020

ΘΕΜΑ: Επιβολή του μέτρου της αναγκαστικής διάθεσης στο Δημόσιο ξενοδοχειακού καταλύματος για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 10.7.2020 έως και 30.09.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ

Αποφασίζουν:

Άρθρο πρώτο

1.Την αναγκαστική διάθεση στο Δημόσιο του ακόλουθου τουριστικού καταλύματος στην Μύκονο:

Ακολουθεί πίνακας.

2.Η αξία της αποζημίωσης του τουριστικού καταλύματος της παραγράφου 1, υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 50 ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης, και 15 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά. Το ανωτέρω τουριστικό κατάλυμα δεσμεύεται αποκλειστικά για τη φιλοξενία κρουσμάτων του ιού COVID-19 και ατόμων που φροντίζουν ή συνοδεύουν τα άτομα αυτά. Αναφορικά με την σίτιση των διαμενόντων θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για κάθε επιχείρηση που συνεργάζεται με το κατάλυμα και τα γεύματα θα διανέμονται αποκλειστικά από το προσωπικό του καταλύματος στους διαμένοντες.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-ΓΠ.οικ.44063.pdf (113,3 KB)