Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΘΕΜΑ: Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αποφασίζουν ενδεικτικά:

Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

Άρθρο 2
Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017

Άρθρο 3
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων –κυρώσεις

Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα, δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό

Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα

Άρθρο 7
Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις

Άρθρο 8
Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση με αναβατήρες (τελεφερίκ)

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-ΓΠ.οικ. 44076.pdf (1,8 MB)