Δ1α-ΓΠ.οικ. 44823 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33466/ 31-5-2020 Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, από 1-6-2020 έως και 15-7-2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων κ.α

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33466/31-5-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και 15-7-2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2093) έως και τις 15-9-2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ -
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αποφασίζουν:

Άρθρο μόνο

Η ισχύς της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.33466/31-5-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και καθεστώς λειτουργίας, για το χρονικό διάστημα από 1-6-2020 έως και 15-7-2020, των έμμισθων, άμισθων υποθηκοφυλακείων, των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω - Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2093), παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 15-9-2020.

Δείτε εδώ ολόκληρη την απόφαση.
Δ1α-Γ.Π.οικ. 44818.pdf (107,8 KB)