Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 απόφασης του ΔΣ σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ με την υπ΄αριθμ. 1850/30/15.03.2020 απόφαση του Δ.Σ

Με την με αρ.πρωτ. 22829/30.03.2020 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ αναλύονται οι τροποποιήσεις που επιφέρει στο σύστημα επικοινωνίας και εγγραφής των ανέργων η υπ΄ αριθμ. (1850/30/15.03.2020) απόφαση του Δ.Σ τροποποιώντας τη [αρ.πρωτ.3701/55/22.11.2011] απόφαση του ΟΑΕΔ.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στις διαδικασίες:

  • εγγραφής και ανανέωσης του δελτίου ανεργίας
  • υποβολής αιτήσεων, αναζήτησης πληροφοριών για την επιδότηση, έκδοσης διοικητικών πράξεων σχετικών με την επιδότηση και καταβολής επιδομάτων και
  • έκδοσης βεβαιώσεων
    Διαβάστε την απόφαση παρακάτω:22829-30.03.2020.pdf (753,4 KB)