ιδιωτικέςεπιχειρήσεις

Θέμα Απαντήσεις Ενημέρωση
Δ1α/Γ.Π.οικ. 62421 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων 1 Οκτώβριος 4, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας 1 Σεπτέμβριος 13, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 52976 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας από 1η.9.2020 έως και 15.9.2020 1 Αύγουστος 27, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ.52831 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, επισκεπτηρίων σε νοσοκομεία, κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων και δομές ευάλωτων ομάδων 1 Αύγουστος 27, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 52333 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας 1 Αύγουστος 23, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 52119 - Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 51356/14.8.2020 «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας» 1 Αύγουστος 20, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ.51892 - Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων 1 Αύγουστος 18, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ.47419 - Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44074/ 11.7.2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού» έως και την 31.8.2020 1 Ιούλιος 24, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Ιούλιος 25, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 1 Ιούλιος 16, 2020
Δ1α/Γ.Π.οικ. 44459 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/ 11.7.2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 1 Ιούλιος 12, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 44074 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.7.2020 έως και 26.7.2020 1 Ιούλιος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Ιούλιος 10, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας 1 Ιούνιος 13, 2020
Δ1α/ΓΠ.οικ.36810 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας από 15.6.2020 έως και 28.6.2020 1 Ιούνιος 12, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35463 - Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/ 4.6.2020 “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας” 1 Ιούνιος 8, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας 1 Ιούνιος 3, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34439 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, από 5.6.2020 έως και 14.6.2020 1 Ιούνιος 2, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού από 1.6.2020 έως και 7.6.2020 1 Μάϊος 29, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 32008 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, από 25.5.2020 έως και 31.5.2020 1 Μάϊος 22, 2020
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Μάϊος 22, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού από 18.5.2020 έως και 24.5.2020 1 Μάϊος 16, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας 1 Μάϊος 16, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29110 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, 1 Μάϊος 9, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 - Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας 1 Μάϊος 9, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27813 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας 1 Μάϊος 2, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815 - Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Μάϊος 2, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26797 - Παράταση ισχύος του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού 1 Απρίλιος 24, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24406 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού 1 Απρίλιος 9, 2020
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 - Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 1 Μάρτιος 16, 2020